Søke bolig (Velg profil for å se boliger)

Velkommen til vårt boligtorg!
Her finner du informasjon om alle våre studentboliger, og kan søke på disse.

Leiepriser fra 1. august 2017
https://studentensbeste.no/wp-content/uploads/2017/02/Priser-SiS-bolig-2017-2018red.pdf

Melde feil / Melding til SiS
Kategorivalg (nedtreksmeny)
"Feilmelding" - for å melde feil/mangler ved din bolig.
"Husleie/kontrakt" - for spørsmål vedrørende kontrakt/husleie. 
"Bomiljø" - henvedelser om bomiljø, trivsel, husbråk, konflikter, fellesrom m.m. 

Signere med BankID
For å signere leiekontrakten elektronisk betjenes menyvalget "Signer". Dette valget aktiverer BankID-signeringsprogrammet fra BBS (Bankenes Betalingssentral). Følg instruksjonene i veiviseren og du ledes gjennom signeringsprosessen trinn for trinn. Å signere med ved hjelp av din BankID er enkelt, trygt og like bindende som en håndskrevet signatur på papir.


Signere leiekontrakt uten BankID
For deg som ikke har mottatt BankID eller av andre grunner ønsker å signere med håndskrevet signatur er fremgangsmåten slik:
1.Last ned leiekontrakten (PDF-dokument) ved å å betjene menyvalget "Last ned" og skriv ut to eksemplar av leiekontrakten.
2.Signer begge eksemplarene og returner til Utleier (returadresse er angitt i leiekontrakten).

Følg oss på Facebook, jevnlig oppdatering av nødvendig informasjon samt kjapp oppfølging av eventuelle spørsmål:

Link til vår facebookside

Lørdag 20.01.2018 : 20:00:35
Klikk her for å se denne sidens RSS feeder
Utviklet av: Uni Pluss AS ® 2018
    Følg oss på Facebook
    Hjelp

    Bruk linkene over for å logge inn eller for å registrere deg som søker.