Søke bolig (Velg profil for å se boliger)

Velkommen til SISOF sitt boligtorg!

Her finn du informasjon og kan søke på studentbustadene. SISOF har studentbustader både i Sogndal og i Førde. Skal du vere student i Førde er det bustadene i Vieåsen som er alternativet, skal du gå i Sogndal må du velje av dei andre studentheimane.

I tillegg til at du finn informasjon og kan søke om bustad, finn du som er leigebuar hjå SISOF ei rad nyttige funksjonar. Du kan når du er innlogga m.a. sjå fakturaene dine, økonomistatus og endre telefonnummer osb.. Bruk av SISOF sine sider på Boligtorget og signering av leigekontrakt med bankID fungere med dei fleste nettlesarane, men det er viktig at du oppdaterer til den siste utgåva av Firefox, Explorer eller den nettlesaren du måtte nytte. Sjekk dette først og kontakt oss om du likevel skulle få problem med sidene.

Søke studentbustad ? Du finn informasjon om å søke studentbustad hjå SISOF på http://www.sisof.no/sk-studentbustad/ . Standard leigeperiode er 01.08.-31.07. 

Husleigesatsane vert regulert første august.
Husleigesatsen som vert vist på Boligtorget er dagens sats. Denne vert regulert kvert år 1.auguts.
Oversikt over husleigene finn du på SISOF sine nettsider under Studentbustader.

Status på søknad og svar på søknad
Du kan følgje status på søknaden din ved å logge deg inn på "Min side".
Fram til du eventuelt får eit tilbod vil status på søknaden din vere "Ubehandlet".
 
Det er berre dei som får tildelt bustad som får svar og som får melding om dette på e-post/sms.
OBS! Legg oss til som godkjend avsendar/i kontaktlista for e-post med post@sisof.no for å sikra deg at informasjon frå oss ikkje hamnar i søppelpost/spamfilter.
 
Eg har fått tildelt bustad, men veit ikkje om eg kjem inn på skulen
Du kan likevel signera og eventuelt seie opp/kanesllera kontrakten etter følgjande reglar(gjeld berre leigeavtalar med start 1.august):

Viss du gi beskjed seinast 31.juli vil vi løysa deg frå avtalen utan vidare kostnad.
Gir du beskjed etter 31.juli reknas det som ordinær oppseiing og du må forholda deg til vilkåra for oppseiing jf. §2 i din leigeavtale.

Melding om kansellering må innehalda fullt namn og sendas skriftleg til post@sisof.no. Ingen kansellering er gyldig før du har motteke stadfesting frå SISOF om dette.ed
 
Signere med BankID
For å signere leiekontrakten elektronisk brukar du menyvalet "Signer". Dette valet aktiverer BankID-signeringsprogrammet frå BBS (Bankenes Betalingssentral). Følg instruksjonane i vegvisaren trinn for trinn. Å signere med ved hjelp avBankIDen din er enkelt, trygt og like bindande som ein handskriven signatur på papir. Du får ikkje noko brev eller kontrakt i retur, men du må hugse å sjekke praktisk informasjon om innflytting osb. på SISOF sine nettsider.

Signere leigekontrakt utan BankID
For deg som ikkje har BankID eller av andre grunnar ønskjer å signere med handskriven signatur er framgangsmåten slik:

1.Last ned leigekontrakten (PDF-dokument) ved å gå til menyvalet "Last ned" og skriv deretter ut leigekontrakten
2.Signer leigekontrakten og send eit eksemplar til SISOF.
3. Kontrakten er signert og i orden når SISOF har motteke og registrert den. Dette finn du ut ved å logge deg på Boligtorget og sjekke status.
Du får ikkje noko brev eller kontrakt i retur, men du må hugse å sjekke praktisk informasjon om innflytting osb. på SISOF sine nettsider.

 
 
 
 
 

 

Tirsdag 30.05.2017 : 03:18:51
Klikk her for å se denne sidens RSS feeder
Utviklet av: Uni Pluss AS ® 2017
    Hjelp

    Bruk Logg inn for å logge inn eller for å registrere deg som søkjar.