Boligønskeliste

Listen viser de boliger du har valgt å søke på. For å endre prioritering drar du i pilene under "Endre pri."

Du kan og legge til flere boliger i søknaden ved å velge "Finn flere boliger"

Det finnes ingen boligønsker i listen.

Torsdag 13.12.2018 : 07:16:36
Klikk her for å se denne sidens RSS feeder
Utviklet av: Uni Pluss AS ® 2018
    Følg oss på Facebook
    Hjelp

    Dette er første steg i søknadsprosessen. For å endre prioritering, drar du boligen opp eller ned v.h.a pilene til venstre.

    For å gå videre til neste steg klikker du "Neste steg".