En feil har oppstått/An error has occurred

Det har dessverre oppstått en feil på Boligtorget. Vi beklager dette. Hvis feilen ikke forsvinner, er vi nødt til å be deg prøve igjen senere.

Se kontakt oss for å ta kontakt med oss direkte

Trykk her for å gå tilbake og prøve på nytt.

There have unfortunately been a failure in Boligtorget. We apologize for this. If the error persists, please try again later.

Click contact us to contact us directly

Click here to go back and try again.

Hvorfor skjer feil?
Why does errors occurr

Fra tid til annen utføres det vedlikehold på Boligtorget. Slikt vedlikehold kan i perioder medføre ustabilitet.

From time to time maintenance is required on Boligtorget. Such maintenance can at times lead to instability.

Hvordan rettes feil?
How do we handle errors?

Alle feil som oppstår på Boligtorget blir logget. Hvis du likevel ønsker å gi en tilbakemelding på en feil som har oppstått, kan du sende en post til den aktuelle organisasjonen se kontakt oss.

All errors that occur on Boligtorget will be logged. If you still want to provide feedback on a fault that has occurred, please send a mail to the appropriate organization click contact us.