Søke bolig (Velg profil for å se boliger)

Velkommen til SiVolda sitt Boligtorg!

Her finn du informasjon om alle studentbustadene våre, og det er også her du søker bustad. NB! Leigesatsane som du finn på bustaden er gjeldande fram til 31.07. Husleigesatsar som gjeld frå 01.08. finn du her.

Sidene du no er inne på, har 2 hovedfunksjonar. Den eine funksjonen er å vise informasjon om dei bustadene SiVolda har og som du kan søkje på. Den andre funksjonen er å gje deg som kunde eit servicetilbod.

Problemer med å logge inn?
Får du ikkje logga deg inn, så kan du prøve følgjande to alternativ:
1. Klikk på glømt passord og legg inn e-postadressa di. Du vil då få ein e-post med lenke til å lage nytt passord.
2. Dersom ikkje alternativ 1 var til hjelp, så ta kontakt med Studentsamskipnaden og vi vil prøve å hjelpe deg!

Problem med å signere med Bank-id?
Vi får litt tilbakemeldingar om at enkelte har problemer med å signere kontrakt med Bank-id. Får du problem, så kan du skrive ut kontrakta og signere på vanleg måte med penn og sende eit eksemplar til oss innan svarfristen.

Servicedel
Når du er registrert som kunde vil du på "Din side" få tilgang til relevant informasjon om ditt kundeforhold med SfS. Du vil blant anna få tilgang til din økonomistatus, historikk over sendte søknader, du kan sei opp bustaden,samt at du har mogelegheit til å endre på brukarprofilen din.

Lørdag 23.09.2017 : 05:38:13
Klikk her for å se denne sidens RSS feeder
Utviklet av: Uni Pluss AS ® 2017
    Følg oss på Facebook
    Hjelp

    Bruk lenkane over for å logge inn eller for å registrere deg som søkar.